Zümrüd-ü Anka Kuşu

Bir doğum hekiminin yorumuyla insanın ruhsal doğumuna dair mitolojik bir hikaye: ZÜMRÜD-Ü ANKA KUŞU (SİMURG)

Rivayete göre kuşlar dünyasında ters giden her şeye Anka kuşunun çare bulacağına inanılırmış. Bir gün kuşlar toplanıp zümrüd-ü anka diğer adıyla SİMUR G’u bulmaya karar vermişler. Ne var ki Anka kuşu Kaf dağının tepesindeki bilgi ağacının dallarınd a yaşarmış ve ona ulaşmak için 7 zorlu vadiyi aşmak ger ekirmiş.


Bu vadiler:


-istek
-aşk
-marifet (bilgi)
-istiğna (gönül tokluğu)
-tevhid (birlik)
-hayret (hayranlık)
-yokluk (hiçlik)

 

İSTEK vadisi yola çıkmanın ilk şartıdır. Neye ulaşmak istediğini bilerek ve yürekten isteyerek aşılır.

 

AŞK vadisi ulaşılmak istenen şeyin özelliklerine ve güzelliğine duyulan tutkuyla aşılır ki gayret, azim, tahammül benzeri pek çok yüksek duyguyla yan yana bulunur.

 

MARİFET vadisi yaşayarak deneyimleyerek edindiğimiz bilgileri kullanarak aşılır.

 

İSTİĞNA (GÖNÜL TOKLUĞU) vadisi Allah ‘tan başka kimseden birşey beklemeyerek, kimsenin mihneti

altına girmeden elimizde olanları kullanarak aşılır.

 

TEVHİD vadisi çokluk aynasında tekliği görebilenler tarafından aşılarak,

 

HAYRET vadisine girilir.Bu vadiden de Allah’ın yarattıklarına ve kendi öz benliklerine duydukları hayranlıkla geçebilenler son vadi olan,

 

HİÇLİK (YOKLUK) vadisine ulaşırlar. Bu vadide dış etkenlerle oluşturulan sahte benliği yok edip kendi öz benliğine kavuşanlar yani kendiyle bütünleşenler anlar ki, kendini yakıp küllerinden yeniden doğduğuna ve her zorluğa çar e bulduğuna inandıkları, Kaf dağında aradıkları efsanevi ANKA KUŞU aslında KENDİLERİDİR.

 

Hikayenin sonuna gelince, yola çıkan kuşlardan ancak otuz tanesi bu 7 vadiyi aşıp Kaf dağına ulaşabilmiş ve orada anlamışlar ki SİMURG: OTUZ KUŞ demekmiş. Yani
aradıkları SİMURG diğer adıyla ZÜMRÜD-Ü ANKA kuşu aslında kendileriymiş. İnsanın bedensel olarak doğumuna eşlik eden bir doğum hekimi olarak herkesin bu zorlu vadileri aşıp kendi özüne yaptığı yolculuğu tamamlayabilmesini, gerektiğinde sahte benliğini yakıp küllerinden kendi öz benliğini doğurabilmesini yani ruhsal doğumunu gerçekleştirebilmesini dilerim.

 

Op. Dr. Günnur Yüce

Test

Form Gönderimi

Tamam